29th FEBS Congress

26 June - 1 July 2004WarsawPOLAND

Organizer: Polish Biochemical Society

Patronage: Aleksander Kwaśniewski,

President of the Republic of Poland

   
Invitation

Scientific Committee

Organizing Committee

Programme

Important dates

Registration

Poster sessions

General information

Hotel accomodation

Social programme/Tours

Fellowships

Exhibition/sponsorship

Sponsors

Media patronage

Our partners

Contact

Send me the 2nd announcement

Next meetings

About Warsaw

Weather in Warsaw

Last modified:

02.07.2004

Webmaster:

Wojciech Wojtowicz wwojtowi@febs2004.pl

 

Fellowships - Stypendium dla członków PTBioch

1. O stypendium mogą ubiegać się wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, mający opłacone składki członkowskie i przedstawiający jako pierwszy autor poster na 29 Kongresie FEBS2004.

2.

Stypendium będzie pokrywało część opłaty rejestracyjnej, nie obejmując noclegów ani kosztów podróży.

3.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać w formie elektronicznej do prof. Andrzeja Dżugaja dzugajan@biol.uni.wroc.pl lub faksem: (71) 328 82 46.

4.

Otrzymanie aplikacji będzie potwierdzone przez organizatorow.

5.

Termin przesyłania aplikacji upływa 19 stycznia 2004.

 Formularz zgłoszeniowy (zbiór DOC 29 KB)

-> Fellowships