29th FEBS Congress

26 June - 1 July 2004WarsawPOLAND

Organizer: Polish Biochemical Society

Patronage: Aleksander Kwaśniewski,

President of the Republic of Poland

   
Invitation

Scientific Committee

Organizing Committee

Programme

Important dates

Registration

Poster sessions

General information

Hotel accomodation

Social programme/Tours

Fellowships

Exhibition/sponsorship

Sponsors

Media patronage

Our partners

Contact

Send me the 2nd announcement

Next meetings

About Warsaw

Weather in Warsaw

Last modified:

02.07.2004

Webmaster:

Wojciech Wojtowicz wwojtowi@febs2004.pl

 

Scientific Committee

Chairman:

Włodzimierz Zagórski (Poland)

zagorski@febs2004.pl

Vice-Chairman:

Jerzy Duszyński (Poland)

duszynski@febs2004.pl

Stefan Angielski (Poland)

Jan Barciszewski (Poland)

Janusz Bujnicki (Poland)

Ernesto Carafoli (Italy)

Piotr Cegłowski (Poland)

Julio E. Celis (Denmark)

Brian F.C. Clark (Denmark)

Denes Dudits (Hungary)

Volker A. Erdmann (Germany)

Witold Filipowicz (Switzerland)

Ryszard Gryglewski (Poland)

Mariusz Jaskólski (Poland)

Artur Jarmołowski (Poland)

Andrzej Jerzmanowski (Poland)

Leszek Kaczmarek (Poland)

Maria Kapiszewska (Poland)

Małgorzata Kossut (Poland)

Aleksander Koj (Poland)

Maria M. Konarska (USA)

Jerzy Kościelak (Poland)

Oleg Kristhal (Ukraine)

Jacek Kuźnicki (Poland)

Piotr Laidler (Poland)

Elwira Lisowska (Poland)

Anna Lityńska (Poland)

Andrzej Legocki (Poland)

Jacek Otlewski (Poland)

Krzysztof Palczewski (USA)

Andrzej Piekarowicz (Poland)

Andrzej Płucienniczak (Poland)

Israel Pecht (Israel)

Ewa Sikora (Poland)

Jerzy Silberring (Poland)

Aleksander V. Spirin (Russia)

Stanisław Szala (Poland)

Barbara Tudek (Poland)

Jacques Weil (France)

Aleksander Włodawer (USA)

Lech Wojtczak (Poland)

Piotr Zielenkiewicz (Poland)

Maciej Żylicz (Poland)